Kreatywność – ciężka praca

Z czym kojarzy się nam tworzenie? Wielu z pewnością odpowie, że z natchnieniem, nagłym przypływem energii, pomysłów, poetyckim szałem, który przychodzi nagle i ogrania artystę bez reszty. Każdy z nas chciałby dostać projekt będący efektem kreatywnej pracy, ale praktyka pokazuje, że nasze pojęcie o kreatywności różni się od tego, czym jest ona naprawdę.

SJP – nowość i oryginalność
„Tworzenie czegoś nowego i oryginalnego” – tak kreatywność rozumieć można w myśl definicji słownikowej. Czym jednak jest nowość i oryginalność w odniesieniu do projektów użytkowych? Częstym błędem jest dążenie do nowości i zmiany za wszelką cenę – tymczasem muszą one być naszym narzędziem do osiągania celu, a nigdy celem samym w sobie. Zmiana koloru lub dodanie nowych elementów bez odniesienia tych działań do całościowej koncepcji promocyjnej może dać rezultaty przeciwne do oczekiwanych. Dlaczego chcę nagle zmieniać kolor logotypu? Z czego wynika nagła chęć zmiany? Jeżeli jedynie ze – zrozumiałego i potrzebnego – odczucia że „czasem trzeba coś zmienić” – to jeszcze za mało. Proponujemy definicję kreatywnego działania, które wyklucza posunięcia nieprzemyślane. Zasady i ustalenia – paradoksalnie – dają nam wolność, która nie przerodzi się w chaos i bałagan. Na zmianę musimy mieć pomysł.

Pomysł na zmianę
Czy zetknąłeś/zetknęłaś się kiedyś z poglądem, że naturalny wygląd jest efektem uzyskiwanym z najwyższym trudem? Jeżeli uważasz, że coś w tym jest, łatwiej będzie Ci zgodzić się z poglądem, że kreatywność jest ciężką pracą. Błyskotliwy pomysł nie pojawia się w próżni – składają się na niego, oprócz inteligencji i talentu, praca oraz wysiłek, analiza, weryfikacja założeń, testy, poprawki, dyskusje, analiza konkurencji, przewidywanie, projektowanie. Bez jasnych wytycznych i bez świadomości, co i w jakim celu chcę stworzyć czy zmieniać – cały wysiłek może pójść na marne. Projekt graficzny, który wprowadza zmianę, musi jednocześnie silnie podkreślać to, co stałe i niezmienne. Pokaż to, z czego jesteś dumny i zaprezentuj kreatywność, która pozwoliła, by mogło się to rozwijać i udoskonalać – dla Ciebie i Twoich klientów. Aby tego dokonać, musisz zrozumieć i postanowić, co należy zmienić, a co musi pozostać, co było fundamentem, a co elementem zmiennym. Możesz zdziwić się, jak czasem trudno rozróżnić te dwie kategorie, szczególnie gdy Twoja firmy działa już od wielu lat…

Pasja i sumienność
Norwid, najbardziej nowocześnie ze wszystkich romantyków myślący o tworzeniu (również o tworzeniu w rzeczywistości rynkowej), zostawił po sobie cenną i zaskakującą refleksję – „Oryginalność jest to sumienność w obliczu źródeł”. Nowatorskie i niezwykłe, prawdziwe w swojej inności byłoby więc nie to, co goni zmianę za wszelką cenę, ale to, co solidnie zakorzenione. Może warto skorzystać z mądrości wieszcza? Kreatywni będziemy dzięki wierności dobrze przemyślanym założeniom i poszukiwaniu coraz to nowych form wyrazu swojej wizji i misji. Pamiętaj – zmiana ma służyć Tobie, a nie Ty – zmianie. Kreatywność to ciężka praca, dzięki której Twoja firma ma błyszczeć, rozwijać się i zwiększać sprzedaż. Aby tak było, warto stale współpracować z kreatywnym zespołem, znającym Twoje potrzeby i dążenia.

Czytaj więcej