Pierwsi graficy?

malowidlo_konie

Co łączy niezwykłe dzieła francuskich „malarzy” jaskiniowych żyjących 30 tysięcy lat temu z efektami pracy współczesnego grafika?

Do najbardziej francuskich malowideł naskalnych należą różnokolorowe konie, odnalezione w jaskini w Chauvet. Surowe piękno, ale jednocześnie przemyślany zamysł zastanawiają i budzą podziw. Jaka motywacja jest wspólna dla prehistorycznej sztuki i współczesnych projektów?

„Coś więcej”

Pragnienie „czegoś więcej” niż tylko walka o byt i zapewnienie podstawowych artykułów zapewniających przetrwanie. Potrzeba metafory, która dochodzi do głosu, gdy tylko potrzeby z najniższych pięter piramidy Maslowa zostają w miarę skutecznie zaspokojone. Piękno, które domaga się uchwycenia. Zachwyt, który każe utrwalać i ocalać od zapomnienia.

Sprzedać wizję

Podobnie, jak projekty reklamowe, malowidła naskalne są konkretną odpowiedzią na otaczającą rzeczywistość. Najnowsze badania naukowców dowodzą, że francuskie malowidła koni odpowiadają ściśle istniejącej w paleolicie odmianie cętkowanych rumaków. Kupujecie taki projekt? My – tak.

Czytaj więcej