Wizerunek – produkt na sprzedaż

Warhol_MarilynMonroe_x9

Technika, którą wykorzystywał Andy Warhol, tworząc swoje słynne wizerunki w stylu pop – artu nie pozwala zapomnieć o promowanej przez amerykańskiego artystę idei wizerunku jako wytworu kultury masowej.

Produkt, produkt, produkt

Zdjęcie nie przedstawia żywej osoby – to własność kultury, wyobrażenie, które oddziałuje na odbiorców kultury masowej, w końcu – produkt, który jest na sprzedaż i sprzedaje inne – film, wizerunek, marzenie. Czy dzieło kultury masowej jest tu podobne do projektu graficznego dla firmy – obrazu, którego zadaniem jest wspomaganie sprzedaży?

Pomysł, pomysł, pomysł

Okazuje się kluczem do sukcesu. Bo dlaczego gwiazdy Hollywood i sławy chcą mieć swój wizerunek a la Warhol – z nienaturalnymi barwami, zniekształcony różnobarwnymi plamami i wyglądającymi jak efekt drukarskiego błędu? Mieć portret zrobiony przez Warhola – to marka, która wykracza poza tradycyjne standardy piękna.

Piękno użytkowe

To atrybut, który pozwoli na połączenie określonej marki, wyrażonej logotypem lub różnymi jego sposobami użycia z wartościami i wyobrażeniami, które zapewnią jej odpowiednią sprzedaż. Dzięki niemu wizerunek zmienia się w narzędzie sprzedaży.

Foto: www.foodmartketing.blog-idrac.com

Czytaj więcej