Daj się zauważyć!

03

Projektowanie reklam zewnętrznych – począwszy od banneru,a zakończywszy na wielkoformatowych plakatach outdoorowych nie polega – jak mogłoby się wydawać – na dostosowywaniu rozmiarów już stworzonego z myślą o innym medium projektu. Myślenie i działanie w ten sposób nigdy nie da zadowalającego rezultatu.

Mniej na większym
Wystarczy zastanowić się chwilę i ocenić wszystkie nasze projekty i plany z perspektywy doświadczenia użytkownika – naszego potencjalnego klienta. Ile sekund jesteśmy w stanie skupić się na komunikacie, przejeżdżając obok reklamy ? Jasne jest, że przekaz musi być wyrazisty, konkretny, przyciągający uwagę. Nie możemy wymagać od naszych potencjalnych klientów, by poświęcili tyle uwagi i zaangażowania reklamie zewnętrznej, co ulotce czy folderowi. Wniosek: nie warto stosować tu skomplikowanych gier słownych czy wymagających wysiłku intelektualnego odwołań. W przypadku wielkoformatowej reklamy mniej naprawdę znaczy więcej. Nie ma sensu tworzyć komunikatów dłuższych niż 5 słów i rozpraszać uwagi klienta zbyt dużą ilością niejednorodnych elementów graficznych.

Budzimy potrzebę!
Skoro już wiemy, że nie warto rozciągać na dużą powierzchnię już przygotowanego projektu ulotki czy plakatu. Warto zastanowić się, jak planować rozkład treści na naszym plakacie outdoorowym. Każde medium musi otrzymać treść i obraz odpowiadające ściśle swojej specyfice. W przypadku reklamy outdoorowej nasz klient jest zajęty, zmęczony, zaabsorbowany innymi sprawami. Nie kupił gazety ani nie włączył danego programu o określonej porze. Nic o nim nie wiemy. Nie zgłosił się do nas z żadną potrzebą – to my walczymy o to, by zainteresował się naszą informacją, ofertą i podjął korzystne dla nas akcje.

03

Wizerunkowo, wizerunkowo
Wieloformatowy plakat to nienajlepsze miejsce na próbę przedstawienia oferty w jak najszerszym zakresie. Jeżeli chcemy przemówić produktem – skupmy się na jednym, atrakcyjnym produkcie „hero”, który pociągnie za sobą sprzedaż innych. Koncentrujemy się ponadto na wartościach, skojarzeniach związanych z naszą firmą. Outdoor informuje, zachęca, intryguje – a przez to budzi pozytywne konotacje i nasz wizerunek. Taka forma reklamy ma nas wesprzeć właśnie wizerunkowo – zaprosić klienta na stronę lub do naszej siedziby – a tam już my musimy sprawić, by skorzystał z naszej oferty.

Czytaj więcej